top of page

הפעילות שלנו

בעזרת התרומות שלכם נוכל להמשיך לעשות שינוי למען חברינו על ארבע ולהמשיך לשמש כשומר הסף למען בעלי החיים ומי שמטפל בהם:

  • הגשה וניהול עתירות, צווי מניעה ותביעות נגד מפרי חוק צער בעלי חיים בבתי משפט.

  • פעילות להגברת אכיפה, החמרת הענישה ומיצוי דין עם מתעללים בחיות.

  • קידום הגנה על בעלי חיים במתחמי התחדשות עירונית

  • הובלת מאבקים נגד פגיעה בבעלי חיים על ידי משרדים ממשלתיים.

  • מאבק נגד ירי בעורבים, צייד והרג חיות בר על ידי רשויות.

  • ביטול איסורי האכלת חתולי קהילה בלתי חוקיים במפעלים ובמוסדות ציבור.

  • קיום סדנאות וימי עיון בנושאי זכויות בעלי חיים ואנשים שמטפלים בהם.

  • ייזום חקיקה ותקנות לשיפור רווחת בעלי חיים.

Brown Dogs

כל פעילי העמותה הם מתנדבים ועושים את מירב מאמצים על מנת להמשיך ולהגן על החלשים שביננו - בעלי חיים בתחומים שונים. כל תרומה מופנת ישירות לפעילות הגנה על בעלי החיים ולא למשכורות או משרדים.

נודה על תרומתכם!

Curious Cat
bottom of page