top of page

פסקי דין אזרחים בנושאים הקשורים לבעלי חיים

חתול בכלוב
ב"ל 12936-10-18 יוסף קליפה נ' המוסד לביטוח לאומיבית הדין האזורי לעבודה באר שבע, 17 ינואר 2021.
מנהל אתר רמת חובב בחברת חשמל דרש מהעובד ללכוד חתולים ולהגלות אותם למקום מרוחק בגלל שהם היו נכנסים למבנה.
העובד סירב מספר רב של פעמים ועמד על כך שזו עבירה פלילית והוא לא מוכן לקחת חלק בה.
הלחץ של הדרישות החוזרות והנשנות מצד המנהל לשתף פעולה עם הקבלן שהיה אמור לבצע את הלכידה גרם לעובד ללקות בהתקף לב. 
בית המשפט מינה מומחה כדי לבדוק את הקשר הסיבתי בין התקף הלב לבין הלחץ הנפשי של העובד שסירב לבצע עבירה על החוק.
בית המשפט הכיר בהתקף הלב של העובד כתאונת העבודה.
bottom of page