top of page

מניעת צער בעלי חיים במתחמי התחדשות עירונית

אילו מינים חיים בטבע העירוני

ברוב המוחלט של המיקרים נמצאים בשטחים האורבניים חתולים, קיפודים, עטלפים, לטאות וציפורים מקננות (גוזלים, לרב בחודשים מרץ עד אוגוסט כולל) כחלק מהטבע העירוני.

בדרך כלל מקומות שנועדו להתחדשות עירונית מוזנחים מאוד, ללא גיזום עם צמחיית פרא, קרשים, ריהוט ישן זרוק ברחבי החצרות המשותפים, חורים בקירות החיצוניים, רווחים בין היסודות וכיוב'. מקומות אלה משמשים מקומות מסתור לבעלי חיים אלה (ציפורים בקירות, קיפודים במצבורי קרשים או גזם, חתולים מתחת ליסודות הבניין וכיוב').

%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%20fb%20ads(5)_
גוזלים: עונת הקינון של הציפורים מתרחשת לרב בין החודשים מרץ עד אוגוסט כולל בחודשים שונים בהתאם לזן הציפור. בעונת הקינון מצויים בקינים גוזלים שטרם למדו לעוף.
קיפודים: התרחבות השטחים העירוניים על חשבון שטחים פתוחים הובילו קיפודים רבים לפלוש לשטח העירוני ולהתרבות בו. בניגוד לסביבה הטבעית בה קיפודים חיים באופן יחידאי ונפגשים רק בעונת הרבייה, בעיר נאלצים הקיפודים להצטופף בשטחי מחיה קטנים ולהתגודד במקורות המזון המועטים. רבים מהקיפודים נמשכים אל תחנות האכלה של חתולים. כמעט תמיד בשטחי הבניינים חיים קיפודים רבים. קיפודים הינם חיות לילה ויוצאים בשעות החשיכה (למעט קיפודים חולים או אמהות מניקות).

בכל הנוגע לחתולים, אלה חיים באזור בניינים ספציפיים (ולא משוטטים באופן סתמי ברחובות העיר), וחיים במושבת חתולים (colonies), מכירים במקום מחייתם הספציפי, נתיבי מעבר בטוחים, מקומות מוגנים לשינה, היכן לאתר מזון ועוד. ברחובות הסמוכים חיות קהילות חתולים אחרות אשר לא בהכרח יאפשרו לחתולים אלה

להשתלב במקום ויגרשו אותם ללא הליך איקלום נכון.
מכך נובע נוהל המשטרה
שקובע כי לכידה והעברת חתולים ממקומם על ידי גורמים פרטיים לרבות גופים
מסחריים ללא איקלום ואישור שלוטרינר עירוני, מהווה עבירה פלילית.

תמיכה בפרויקט הגנה על בעלי חיים במתחמי התחדשות עירונית
קדמת יובלים לטאה1 - קרדיט החברה חהגנת הטבע.jpeg

המאמר מאת אלה אבין, יו"ר עמותת נח למען בעלי חיים

אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה

תכנון וביצוע פרויקט התחדשות עירונית תוך שמירה על בעלי החיים

במסגרת התכנון והביצוע של הפרויקט, חשוב כי היזם יתקשר עם ארגונים מתאימים למען בעלי חיים מטרה לאתר וללכוד את הקיפודים במתחם ולהעבירם ממקומם, לפנות קינים וגוזלים שטרם למדו לעוף למקום בטוח, וכן לאקלם מחדש את חתולי הקהילה, זאת על מנת למנוע את מותם בהריסות. יש לפעול בסמוך טרם למועד ההריסה, באמצעות איש מקצוע מתאים, שיבצע בדיקה אם נותרו בעלי חיים במקום.

בכל הנוגע לקיפודים אנחנו מזמינים אתכם לעיין בחוברת הסברה לקבלן (מאת האגודה האנגלית לשימור קיפודים) בנושא פתיחת פתחים בגדר לשם מעבר קיפודים. בכל הנוגע לקיפודים יש לבצע תצפיות, טרם תחילת העבודות, לפחות 4 לילות, וכן לבצע גיזום ופינוי צמחייה זהירים בהתאם להוראות איש המקצוע. באופן כללי ההמלצה ללכוד את הקיפודים ולהעבירם מהמקום על ידי איש מקצוע מתאים, לרוב חלק גדול מהקיפודים צריך טיפול רפואי ראשוני עם הלכידה עקב סקביאס (מחלה נפוצה בקיפודים).

קיפוד הינה חיית בר מוגנת והעברתו מצריכה אישור מראש מרשות הטבע והגנים.

בכל הנוגע לגידור סביב האתר על ידי הקבלן, מומלץ לבצע הרמה של 10 ס"מ מעל הקרקע כדי לאפשר הימלטות של בעלי החיים מאתר הבניה.

תמיכה בפרויקט הגנה על בעלי חיים במתחמי התחדשות עירונית

לגבי הגוזלים שטרם למדו לעוף, פעמים רבות עוזבים הדיירים וציפורים מסתננות לדירות הנטושות או לפתחים בקירות ומקננות שם. לכן חשוב כי הקבלן יתן הוראות לדיירים לסגור תריסים וחלונות עם עזיבת הדיירים ויאסור עליהם לפרק תריסים וחלונות, כדי למנוע כניסה של ציפורים לדירות וקינון בהן. בכל הנוגע לפינוי הגוזלים מעצים נדרש סיוע מנוף ואיש מקצוע מומחה (צפרות). לאחר בדיקה שאין קינון, יש לבצע סתימה של חורים בקירות למנוע קינון בעת ההריסה.

בכל הנוגע לקינים וגוזלים שטרם למדו לעוף יש לבצע פינוי של קינים מקירות, דירות ריקות, ועצים.

בכל הנוגע לכריתת עצים יש לקחת בחשבון את עונת הקינון מרץ עד אוגוסט כולל ויש לבצע גיזום של עצים שלא בעונת הקינון (הקדמת מועד גיזום טרם עונת הקינון). אנא ראו את עמדת עמותת נח בנושא כריתת עצים.

גם בשלב הבנייה קיימת חשיבות להתייחס לבעלי חיים בטבע העירוני, נבנים קומפלקסים של חניונים תת קרקעיים, הכל בטון, כאשר צרכים קיומיים של בעלי חיים לא נלקחים בחשבון מהלך התכנון והבנייה.

לסיכום

היום רשויות מקומיות נותנות היתרי בניה בלי להתחשב כלל בבעלי חיים הנמצאים במתחמים שמיועדים לבניה. לא קיימת כל חקיקה ארצית בתחום הבניה שמתיחסת לטיפול ומניעת פגיעה בחיות במתחמים טרם הריסה ובניה. במקומות בהם אין התערבות של פעילים ועמותות בעלי חיים מופקרים, קיים זלזול של הרשויות והקבלנים בחיי בעלי החיים. לכן קיים צורך לבצע שינוי כולל בנושא.

עלוני מידע

המלצות לתנאי הסף במכרז יזמים

עלון מידע - שמירה על החיות

תמיכה בפרויקט הגנה על בעלי חיים במתחמי התחדשות עירונית
bottom of page