כלבים

הכלב הוא החברו הטוב של האדם, האם זה גם ההפך?

על פי המחקרים הכלבים התפתחו מהזאבים ושימשו בעיקר לצייד ולשמירה על הבית ועל העדר. בארץ ישראל החזיקו כלבים מבוייתים כבר לפני כ-15,000 שנים, לפי קבורות כלבים ושרידים אחרים שלהם שנמצאו באתרים ארכיאולוגים שונים.
במהלך ההיסטוריה בני האדם פיתחו גזעים שונים של כלבים בהתאם לצרכים וגם השביחו עיוותים גנטיים לצורכי אסתטיקה. כך נוצרו גזעים שלא היו מסוגלים לשרוד בטבע (כמו כלבים זעירים, כלבים ללא שיער ועוד).
Black Dog

מיום הקמת המרכז הארצי לרישום כלבים בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות, לפני כ-15 שנים, ועד לשנת 2019 נרשמו למעלה מ-943,140 כלבים, מתוכם 496,538 כלבים חיים עם בעליהם.

אומנם על פי נתוני מרכז הארצי לרישום שבבים נכון לשנת 2019 רק 70.8% מהנקבות מעוקרות ו-54.7% מהזכרים מסורסים, אולם חשוב לזכור כמה חשוב לעקר ולסרס את הכלבים, בעיקר מטעמים של צער בעלי חיים:

כל שנה מומתים בישראל עשרות אלפי כלבים, המלטות נוספות מובילות לנטישה, סבל ופעמים רבות להמתת בעל החיים.

קשירת כלבים
כלב קשור עם חבל

מרבית התלונות שמגיעות אלינו בנושא כלבים עוסקןת בנושא קשירה של כלבים במקום החזקתם הקבוע באופן רצוף מרבית שעות היממה