top of page

הי, נעים להכיר

אנחנו עמותת נח

ארגון נח הינו עמותה רשומה ללא מטרות רווח ובעלת אישור ניהול תקין.

ארגון נח מהווה 'ארגון למען בעלי חיים' כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים והינו בעל מעמד סטטוטורי לאכוף את החוק.

הארגון מופעל על ידי מתנדבים, ללא עובדים בשכר וללא משרדים.

אנו עוסקים בהגנה על בעלי חיים באמצעות מאבקים משפטיים, פועלים לשם הגברת האכיפה, מיצוי הדין עם מפירי חוק צער בעלי חיים ולחינוך, הסברה ולהעלאת מודעות הציבור לחמלה ויחס ראוי לבעלי חיים.

ארגון נח מהווה את ארגון הגג של מרבית העמותות הקטנות הפעילות למען בעלי חיים בישראל.

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
Untitled design(5)_edited.jpg

במה אנחנו מאמינים

אנחנו מאמינים כי לבעלי חיים יש זכות לחיים ללא סבל וללא התעללות, ולאנשים שמטפלים בבעלי החיים יש זכות לביטחון אישי

ידע הוא כוח

הכרת החוקים והזכויות של בעלי החיים ושל אנשים שמטפלים בהם, ומודעות להתנהלות נכונה מול רשויות האכיפה, הינן הבסיס ליכולת להגן על בעלי החיים

הכל מתחיל בחינוך

חינוך לחמלה והסברה לכל הגילאים כי לבעלי חיים יש רגשות והם חשים שמחה, אהבה, כאב וסבל, בדיוק כמו אצל בני האדם, יוצר שינוי ביחס אל בעלי החיים

אפס סובלנות לאלימות

אכיפה חזקה על ידי רשויות אכיפת החוק וענישה מחמירה של מתעללים בבעלי חיים תייצרנה כוח הרתעה ותתרומנה לביטחון אישי של אזרחי מדינת ישראל

ההיסטוריה שלנו

עמותת נח נוסדה בשנת 1993 ע"י מספר עמותות למען בעלי חיים בישראל.

לאורך השנים פעלה עמותת 'נח' ביזום חקיקה בתחום מניעת צער בעלי חיים, כאשר העיקרית שבה, בשנת 1994 יזם ארגון נח את חקיקת החוק למניעת צער בעלי-חיים בשיתוף פעולה עם חברי כנסת ומשרדי הממשלה.

ארגון נח פעל לאורך השנים לשינוי המצב המשפטי בתחום זכויות בעלי החיים והוביל במאבקים משפטיים ובפסיקות מנחות בתחום, כך למשל בשנת 2001 עתר ארגון נח נגד פיטום אווזים לבג"צ, ניצח בעתירה ובכך שם קץ לתעשייה האכזרית של פיטום האווזים בישראל.  

נציגי נח השתתפו בגיבוש מדיניות הממשלה ויצירת אבני דרך בנושאי רווחה והגנה על בעלי החיים, וביניהם גיבוש "נוהל טיפול בחתולי רחוב" שהוציא משרד החקלאות בהוראת  בג"צ 4884/00, ואשר קובע כללים ברורים ומחמירים לווטרינרים רשותיים איך לטפל בתלונות על "מטרדי" חתולי קהילה.

נציג נח השתתפו בועדה הבינמשרדית להחמרת האכיפה והענישה כלפי המתעללים בבעלי חיים, בהוראת היועץ המשפטי לממשלה דאז עו"ד יהודה ויינשטיין. בעקבות מסקנות הועדה הורה היועץ המשפטי לממשלה לפרקליטות לדרוש עונשים מחמירים ולהגיש ערעורים על קולת הענישה לערכאות הגבוהות במערכת המשפט. כתוצאה מכך, רף הענישה שנגזר על מתעללים בבעלי חיים עלה.

בעקבות מאבק ממושך של ארגון נח בוטל איסור הכנסת חיות מחמד למקבצי "בתי גיל הזהב" (דיור ציבורי לקשישים מעוטי יכולת) במשרד השיכון והדיור.

עוד פועל ארגון נח לתיאום פעילות בין העמותות החברות בו ולייצוג מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.

 

בימים אלה פועל ארגון נח אף במסגרת לסייע לבעלי החיים שנפגעו ביום 7.10.23. 

עושים שינוי למען בעלי החיים

לעמותת נח יש אישור לפי סעיף 46 למס הכנסה

bottom of page