top of page

סקירה בנושא האכלת חתולים ברחוב בימי קורונה

עודכן: 2 בספט׳ 2020

מבוא

תקופה קשה זו מעמידה בפני כולנו אתגרים רבים ומחייבת מציאת איזונים נכונים בין זכויות וחובות מסוגים שונים ובכלל זה שמירה על בריאות הציבור מחד, ומאידך המשך הטיפול בבעלי חיים חסרי הישע הנמצאים בחזקתנו, בטיפולנו ובסביבתנו הקרובה כך גם ברחוב.

גם בימים אלו כאשר אנו מתמודדים אל מול משבר הקורונה ישנה חשיבות רבה ומהותית להמשיך לדאוג ולטפל בחתולים בקהילה (ברחוב), אשר תלויים בנו ללחמם, זאת בדיוק כפי שדאגנו להם בעבר, הכל כמובן תוך כדי שמירה על ההנחיות של משרד הבריאות בנושא שמירה על מרחק 2 מטר, אי יציאה מהבית למי שמצוי בבידוד או חולה וכיוב'.

עם התפשטות נגיף הקורונה, נסגרו מקומות עבודה רבים, חדרי אוכל, מסעדות, בתי קפה, וכיוב' והוגבלה תנועת הציבור. כמו כן נכנסו אנשים רבים לבידוד והועברו למתקני אשפוז כתוצאה ממחלת הקורונה. כפועל יוצא עלה וממשיך לעלות בהדרגה מספר החתולים הגוועים ברעב ובצמא, במיוחד באזורים כמו אזורי תעשייה, אזורים נטושים, ים ופארקים וכן באזורי מגורים שונים. בנוסף עלה גם מספר נטישת חתולי בית ברחוב וכן הגיעה עונת ההמלטה של החתולים, כאשר בכל הפרמטרים הנ"ל יש בכדי להשפיע ולהחריף את המצב הקיים אשר אינו טוב בלאו הכי עוד מלכתחילה, טרם משבר הקורונה.

מאמר זה בא לסקור את המצב בפועל בשטח כיום ואת המצב הרצוי בכל הנוגע להאכלת החתולים בקהילה (ברחוב) גם בימים קשים אלה, ושמירה על צלם אנוש, חמלה ומניעת צער בעלי חיים גם כאשר לנגד עיננו ניצבים איומים קיומיים.


האכלת חתולים ביומיום

במדינת ישראל מותרת האכלה של החתולים ברחוב, ואין כל איסור על האכלת חתולים בקהילה. בהתאם לפסיקת בתי המשפט השונים לרבות בית המשפט העליון וכן בהתאם לחוות דעת וניירות עמדה של משרדי הממשלה השונים, לא ניתן לפגוע בצורך קיומי זה של החתולים ורשויות מקומיות אינן רשאיות לאסור על האכלתם במרחב הציבורי. ככל שקיימים חוקים שונים הרי שהם אוסרים על האכלה תוך גרימת מטרדים-לכלוך או מפגע.

יש צורך להאכיל את החתולים בקערות, מומלץ במזון יבש, ולנקות בתום ההאכלה, ניתן ומומלץ להשאיר קערות עם מים טריים ולהחליף את המים בכל יום 1. כמובן שחשוב כי האכלת החתולים תתבצע באופן שלא ייצר מטרד תברואתי, ולא תוביל לסכסוכי שכנים, כאשר בשטחי הבניין המשותף מומלץ לא להאכילם בכניסה למבנה אלא בפינה מרוחקת.

 

1 האתר של המשרד להגנת הסביבה 'הנחיות להאכלת חתולי רחוב' http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/AnimalProtect/Pets/Pages/FeralCat.aspx

עמדת משרד החקלאות בנוגע להאכלת חתולי רחוב מיום 10.1.2013

 

קורונה ובעלי חיים

ע"פ ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE) אין עדות לכך שחיות המחמד יכולות להידבק בוירוס או להעביר אותו לבני אדם ואין כל עדות לסיכון לנשיאת הנגיף והפצתו על ידי חיות מחמד.

לאור זאת הודיעו משרד החקלאות ו'ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות' בישראל, כי לא קיימת (מבחינה ווטרינרית) כל מניעה להוצאת כלבים להתאווררות ועשיית צרכים (כולל איסוף הצואה כנדרש) או טיפול בחתולים 2.

גם בהתאם לעמדת משרד הבריאות 3 אין כל עדות למעורבות חיות מחמד - כלבים או חתולים -בהדבקת בני אדם בנגיף הקורונה החדש.

בחתולים נמצא וירוס קורונה מסוג אחר לחלוטין אשר גורם לשלשולים בד"כ, בעיקר בגורים, והוא אינו מדבק לבני אדם.

גם במקרה היחיד בו נמצא כלב בהונג קונג כנשא של נגיף הקורונה הוא נחשד כדיגום מזוהם שגוי כאשר נמצאו רמות נמוכות של קורונה וירוס באזור הפנים של הכלב שבעליו חלה, וכפי הנראה בעקבות המגע עם הבעלים החולה, הכלב עצמו לא הראה סימני מחלה ואין הוכחה שהוא כלל יכול להעביר את הנגיף הלאה 4.


 

2 האתר של המשרד להגנת הסביבה 'הנחיות להאכלת חתולי רחוב' http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/AnimalProtect/Pets/Pages/FeralCat.aspx

עמדת משרד החקלאות בנוגע להאכלת חתולי רחוב מיום 10.1.20134 אתר השירות הווטרינרי פתח תקוה

 

משרדי הממשלה השונים ועמדתם בכתב


ניכר כי משרד הממשלה השונים נמצאים כולם בדיעה אחת – כי יש לאפשר למתנדבים-המאכילים להמשיך את הטיפול בבעלי החיים ובין היתר בחתולים ברחוב ללא מגבלה של מרחק.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה 5.

בהתאם לעמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה תלויים חתולי רחוב רבים בהאכלה על ידי מתנדבים (מאכילים), כאשר הפסקתה של ההאכלה עלולה להביא לתמותה המונית של חתולים ברחוב.

לעמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה במקרה בו תימנע האכלת החתולים ברחוב, מלבד גרימת צער בעלי חיים, צפויה אף פגיעה קשה בבריאות הציבור ובתקינות המרחב הציבורי וכן עשויים חתולים רעבים להכנס למקומות שונים ע"מ לחפש מזון ובכך עשויים ליצור מפגעים.

לטענת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה אין לרשויות את היכולת לסייע למאכילם ולחתולים אף בימים כתיקונם, כל שכן בימי משבר. לכן הם ממליצים לאפשר תנועת מאכילי חתולים וכניסתם למקומות בהם יש ריכוזים של חתולים מואכלים, בדומה למוחרג בסעיפים אחרים בתקנות הגבלת התנועה.


משרד המשפטים 6

הגורמים הממשלתיים העוסקים בנושא שותפים לדאגה לרווחת בעלי החיים ולצורך לשמר את האפשרות להעניק לבעלי החיים טיפול גם בעתות משבר כדוגמת זו שאנו נמצאים בה. על כן, בישיבת הממשלה שעסקה בהגבלות השונות שהוטלו על הציבור בישראל, הובהר ע"י הייעוּץ המשפטי לממשלה כי ההוראות המאפשרות הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירות רפואי – חלות גם לגבי צרכיהם של בעלי החיים. בנוסף לעמדת המשרד ישנן סוגיות נוספות הנוגעות לצרכי בעלי חיים, אשר נבחנות בימים אלו על-ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים. לשם הבטחה כי הפרשנות האמורה תוטמע בקרב גורמי האכיפה, העביר המשרד את הדברים גם למשטרת ישראל, והוא מצוי עמה בקשר רציף בנושא.


יו"ר ארגון הווטרינרים ברשויות המקומיות 7

לעמדת ארגון הווטרינרים ברשויות המקומיות חתולי רחוב רבים תלויים בהאכלה על ידי מתנדבים (מאכילים) והפסקתה עלולה להביא לתמותה המונית, נדידה וחדירת חתולי רחוב לאזורים לא רצויים, כאשר תופעה זו, עלולה לגרום הן לצער בעלי חיים והן לפגיעה חמורה בבריאות הציבור ותקינות המרחב העירוני ציבורי.

כלל הרשויות אינן יכולות או רוצות לתת מענה לתופעה גם בעת שיגרה, ועל אחת כמה וכמה בעת חרום ולכן חשוב וחיוני לשמר את פעילות המתנדבים (מאכילים) בהאכלת חתולים בערים וביישובים השונים, ולאפשר את תנועת מאכילי החתולים ואת כניסתם למקומות שיש בהם ריכוזים של חתולים מואכלים, שכן אחרת מטלה זו עתירת כסף וכוח אדם תושת על הרשות המקומית בעל כורחה.


לשכת עורכי הדין בישראל 8

הוועדה לזכויות בעלי-חיים בלשכת עורכי הדין בישראל העבירה לידי משרד המשפטים הצעות חוק לתיקון התקנות לשעת חירום שהוצאו במסגרת ההתמודדות לבלימת התפשטות נגיף הקורונה. במסגרת הצעות החוק מבקשת לשכת עורכי הדין להוסיף לחקיקה הקיימת לשעת חירום הקלות והחרגות שונות על מנת למנוע הגבלות אשר עשויות להשתמע על הטיפול בבעלי-חיים, בין היתר זה המתבצע יום-יום על-ידי אלפי מתנדבים מסורים וארגונים להגנת בעלי-החיים בכל הנוגע להאכלה של חתולים בקהילה, ובין היתר מבקשת לשכת עורכי הדין : להרחיב את המרחק לטיול עם כלב ל-1000 מטר ולציין במסגרת החקיקה באופן מפורש כי ניתן לצאת ולהאכיל בפינות להאכלת של חתולים ברחוב ללא מגבלה של מרחק. מטרת התיקונים המוצעים היא לעגן ולהסדיר האכלת חתולים ברחוב בצורה מפורשת במטרה למנוע הזנחה של בעלי החיים בתוך המצב המשברי בו אנו נמצאים ועל מנת לוודא כי במסגרת הניסוח המחודש של תקנות שעת-החירום, יעוגנו ויובטחו 'ברחל בתך הקטנה' ההגנה והטיפול בבעלי-החיים, בידי אותם אלפי מתנדבים מאכילים, כמובן תוך שמירה על הוראות הבטיחות המתבקשות בנסיבות.

 

5 מכתב החתום על ידי ד"ר דגנית בן דב הממונה לפי חוק צער בעלי חיים השירותים הווטרינרים משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועל ידי גב' גלי דוידסון ראש אגף הגנה על בעלי חיים המשרד להגנת הסביבה 'חובת הטיפול בחיות מחמד בימי קורונה ומניעת צער בעלי חיים' מיום 25.3.2020


6 מכתב החתום על ידי הגר סלקטר, עו"ד ייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי-מינהלי) 'מענה לפנייתכם בעניין הטיפול בבעלי החיים בעת משבר הקורונה' מיום 31.3.2020 סימוכין 803-99-2020-018201

7 מכתב ארגון הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות 'השירות הווטרינרי העירוני והטיפול בחיות בתקופת משבר הקורונה' מיום 26.3.2020


8 מכתב מיום 30.3.2020 הטיפול בבעלי-חיים בעת משבר הקורונה עמדת ועדת זכויות בעלי חיים בלשכת עורכי הדין בישראל חתום על ידי הוועדה לזכויות בעלי-חיים בלשכת עורכי הדין

 

תקנות שעת חירום המשתנות

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 תקנות שעת חירום השתנו ומשתנות בתדירות גבוהה ויש לעקוב אחר פרסום ועדכונים בתקנות ברמה היומית. עם פרסום התקנות הותקן במסגרתן סעיף סל אשר אפשר יציאה של אזרחים ל'כל צורך חיוני'. הסעיף בוטל, וכעת (31.3.2020) מותרת יציאה (בין היתר) ממקום המגורים ל:

- לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים (סעיף 2(10));

- למרחק העולה על 100 מטר (בין היתר) לצרכים הבאים: ל'הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים' (סעיף 2(2), ל'קבלת שירות רפואי (סעיף 2 (3)); יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע (סעיף 2(13)).


בהתאם לפרשנות משרד החקלאות: כשם שמותרת יציאה מהבית לרכישת מזון, כך מותרת יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים; כשם שמותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירותים חיוניים לאדם, כך מותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירות רפואי לבעלי חיים, וכן לטיפול בבעלי חיים 9. כל אלה ללא הגבלה של מרחק. בשלב זה לא נדרשים כל אישורי מעבר בכלל כל שכן אישיים.

בהתאם למעמדת משטרת ישראל אין אף כל מניעה להאכיל חתולים ברחוב במסגרת היציאה להתאווררות במרחק 100 המטר.

בהתאם לתקנות (2א.) קיים איסור שהייה בחופים ובגנים ציבוריים ובגני שעשועים, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של 100 מטרים ממקום המגורים.


תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020


על פי התקנות לשעת חירום, כפי שעודכנו ביום 31 במרס 2020, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 15 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם. על פי הגדרות התקנות לשעת חירום - "עובד" – לרבות מתנדב, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

המגבלה על מספר העובדים לא חלה על מקום עבודה שתחום פעילותו מנוי בתוספת לתקנות, ובלבד שיצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית. תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנכללים בתוספת ושלא חלה עליהם מגבלת מספר העובדים הם לעניינו, בין היתר, אלה: מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים, שירותי רפואה וטרינרית, ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי, ומיתקן להחזקת בעלי חיים.


כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימת תחומי הפעילות לעיל יכול להמשיך לפעול באופן מלא ואין צורך באישור פרטני ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך ואין כל צורך בקבלת היתרי מעבר או אישורים כלשהם לעובדים (לרבות מתנדבים) לצורך הגעה למקום עבודה המפורט בטבלה לעיל ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר.


 

9 מכתב מיום 1.4.2020 חתום על ידי מר שלמה בן- אליהו ועו"ד אפרת אביאני המנהל הכללי היועצת המשפטית משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא 'תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש(, התש"ף 2020 – תקנות שעת חירום ) נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 2 ) התש"ף – 2020 הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד - עדכון מס' 4 מיום 1.4.2020

 

רשויות מקומיות

בהעדר מדיניות קובעת ובהעדר הנחיות אחידות בנושא, קיים שוני רב מאוד ביחסן של הרשויות השונות בכל הנוגע למשבר שנוצר בנושא האכלה של חתולים בקהילה בעת מגפת הקורונה. בעוד הציבור מונחה להסתגר בביתו, ישנן רשויות מקומיות אשר זוכרות שיש עוד נפגעים מהמשבר-החתולים ברחוב ופועלות בנושא, בין אם יותר ובין אם פחות, בעוד אחרות לא עושות דבר, הכל על פי שיקול דעתה של כל רשות אינדבידואלית, מבלי שקיימת כל חובה בדין או כל קו אחיד מנחה.

מתחילת המשבר הודיעו רשויות מקומיות שונות כי לא יפקירו את חתולי העיר, ויפעלו להאכלתם שעה שהתושבים לא יכולים לעשות זאת, בין רשויות אלה: תל אביב, רמת גן, גבעתיים, ראשון לציון, רחובות, הוד השרון, כפר סבא, חיפה, ירושלים, קרית שמונה אשר התגייסו כולן להאכלת החתולים ברחוב ובין היתר פועלות לרכישת מזון לחתולים וחלוקתו למאכילים, מיפוי נקודות האכלה נטושות ויציאה לשטח על-ידי מערך מתנדבים להאכיל במקומות אלה באמצעות צוות ייעודי אשר פועל לחלק את המזון, וחלוקת אישורים למתנדבים לנוע בעיר בחופשיות ברחבי הרשות המקומית לשם האכלה.

עם זאת, גם ברשויות האמורות, לא נערכה כל בדיקה כמותית לבחון את התוצאות בפועל של היוזמות האמורות ובין היתר האם מחולק מזון בכל פינות ההאכלה הנטושות ברחבי הרשות, כמה חתולים נותרים בפועל רעבים, האם כמות המזון המחולקת מספיקה או לא, והאם אכן ההאכלה מתבצעת על ידי הרשות באופן סדיר ויומיומי תוך לקיחה בחשבון את הצרכים של חתולים מבוגרים, חולים או גורים ומתן מענה לצרכים השונים.

ערבות הדדית ומעורבות העמותות ופעילים

בשבועות האחרונים וכחלק מהרצון לבלום את התפשטות מחלת הקורונה, מספר הולך וגדל של ישראלים מקבלים עדכון שעליהם להיכנס לבידוד. על פי הוראות משרד הבריאות אין לצאת מהבית בזמן הבידוד. בחלק מהמקרים מדובר בבידוד מניעתי כתוצאה מנחיתה מחו"ל, ובאחרים בבידוד עקב החשש מחשיפה אל חולה מאובחן, או הדבקה, במקרים אחרים מוצאים עובדים לחל"ת ומקומות עבודה נסגרים ולא קיימת עוד גישה אליהם. מצבים חדשים אלה מצריכים התארגנות והיערכות מבחינות רבות.

בהמשך למצב חדש זה ובהעדר מענה ביישובים רבים, קמות בלית כל ברירה יוזמות פרטיות שונות. בערים שונות הוקמו על ידי פעילים קבוצות ווטסאפ עירוניות בניסיון להתמודד עם הנושא וכך גם הוקמו עמודים ייעודיים וקבוצות ייעודיות בפייסבוק על ידי אנשים פרטיים או גופים מסחריים.

גם המדינה אינה מתגייסת לעניין, לא רוכשת או מחלקת מזון ואף לא מקצה עובדים בשכר לנושא חשוב זה והדבר נופל על כתפיהם העמוסות לעייפה גם כך של עמותות ושל פעילים, אשר אם לא יפעלו יחרצו בכך בפועל את דינם של אלפי או עשרות אלפי חתולים למוות.

כך גם החל ארגון נח לרכז ולמפות בימים אלו פינות האכלה פעילות ונטושות ברחבי הארץ, זאת בכדי לנסות ולקבל סיוע ממאכילים בפינות פעילות הסמוכות לאלה שננטשו, או במקומות שאין בהם מאכילים-לנסות ולמצוא פתרונות שונים למצב הקשה שנוצר ולמנוע מהחתולים למות ברעב ובצמא. ארגון נח פועל לפרסם את היוזמה בעמוד הפייסבוק שלו.

עם זאת קיימים מאכילים מבוגרים או אשר אינם דוברים את השפה ואשר לא יכולים להתעדכן ברשתות חברתיות ביוזמות האמורות ולדבר תהנה השלכות רחבות טווח על החתולים כמו גם על המרחב האורבני הציבורי.

לא נערכה כל בדיקה כמותית לבחון את התוצאות בפועל של היוזמות האמורות ובין היתר האם מחולק מזון בכל פינות ההאכלה הנטושות, כמה חתולים נותרים בפועל רעבים, האם כמות המזון המחולקת מספיקה או לא, והאם אכן ההאכלה מתבצעת באופן סדיר ויומיומי תוך לקיחה בחשבון צרכים של חתולים מבוגרים, חולים או גורים ומתן מענה לצרכים השונים.לסיכום

בנסיבות הקשות שנוצרו אנשים רבים זנחו בלית ברירה את פינות האכלה שלהם, בתי מלון לא עובדים, מסעדות רבות נסגרו ואלה שנותרו פתוחות לא עובדות באותה התפוקה, אולמות אירועים, חדרי אוכל במקומות עבודה וצהרונים לא פועלים – ויש פחות אוכל לחתולים, שעומדים עכשיו בפני סכנה של הרעבה למוות.

מעט מאוד רשויות מקומיות פועלות לטובת החתולים, ואלה שכן פועלות פועלות ללא הנחיות ברורות וללא פרסום נתונים כאשר לא ברור ואין כל מידע מה קורה בשטח בפועל. המדינה אשר על הנייר מבינה את הצורך ואת חומרת הבעייה, אינה לוקחת אחריות על הנושא ואינה מעבירה כל משאבים או תקציבים וכח אדם לטיפול בבעיה שנוצרה ברמה הארצית או בכל רמה אחרת.

והנטל הכבד נופל שוב על כתפי הפעילים שקורסים גם ככה בימים רגילים עקב הטיפול הרפואי בחתולים והאכלתם (על חשבונם), ואשר בנסיבות נאלצים לומר תודה רק על עצם העובדה כי מאפשרים להם לצאת מהבית להאכיל את החתולים מעבר למרחק של 100 מטר, מצב הזוי ונורא.

הציבור חייב להבין את חומרת הבעיה ולהירתם פיזית וכספית תוך ערבות הדדית, תמיכה במאכילים ובפינות האכלה שננטשו ובעמותות, יש צורך ביותר עיקורים וסירוסים לחתולים על מנת למנוע ילודה לתוך צער בעלי חיים וסבל. אם כל הציבור לא יבין זאת ולא יירתם נמצא עצמנו בעוד מספר שבועות בפני בעיה קשה, של חתולים תשושים, מורעבים, גוססים, חולים והרבה מאוד צער בעלי חיים.


בתקווה לימים טובים יותר,

ענבל קידר-חיים, עו"ד

היועצת המשפטית של ארגון נחComments


bottom of page