מסמכי העמותה

עמותת נח

ארגון נח הינו עמותה רשומה ללא מטרות רווח ובעלת אישור ניהול תקין.
ארגון נח מהווה 'ארגון למען בעלי חיים' כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים והינו בעל מעמד סטטוטורי לאכוף את החוק.