top of page

עמותות כלל ארצי 

%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%20%D7%99%D7%A9%

עמותת ספיי ישראל 

ספיי ישראל הוא ארגון למען רווחת בעלי חיים אשר נוסד בשנת 2001. מטרתו העיקרית של הארגון היא לקדם עיקור וסירוס של כלבים וחתולים, כדי למנוע סבל מיותר ואת מותם של אינספור בעלי חיים מדי שנה. ספיי ישראל מקושרת עם Spay USA כולם חולקים את האמונה כי עיקור וסירוס הוא השיטה ההומאנית היחידה לשלוט על התרבות בעלי החיים.

טלפון: 054-441-2095

מייל:   spayisrael@gmail.com

בקרו בעמוד הפייסבוק של עמותת ספיי ישראל

לוגו עמותת פגסוס
%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%

העמותה הוקמה על ידי צביקה תמוז העוסק בהצלת בעלי חיים משנת 1993.

העמותה מצילה ומשקמת סוסים וחמורים שעברו תאונה, התעללות או נטישה. לעמותה מתקן מוגן הקולט את בעלי החיים ומוקד חרום הפועל 24/7. העמותה מנהלת מבצעי חילוץ מורכבים, נותנת מחסה חם ואוהב לעשרות חיות בשנה ופועלת לקידום מסר ההגנה על בעלי החיים.

קריאות חירום 24 שעות ביממה 072-2313313

מיילpegasus.org.israel@gmail.com

בקרו בעמוד הפייסבוק של עמותת פגסוס

עמותת פרויקט סולומון הוקמה לשפר את חיי חתולי הרחוב באמצעות עיקור, סירוס ומתן טיפול רפואי לאותם חתולים, מציאת אומנות ובתים קבועים לחתולים אשר אינם יכולים לחזור לרחוב עקב בעיות רפואיות או גורים נטושים.

 

בקרו בעמוד הפייסבוק של פרויקט סולומון  

 

האינסטגרם  solomonprojectnr

לוגו עמותת בית להצלת חתולים חדרה
לוגו האגודה הישראלית נגד ניסוים בבעלי חיים

בית להצלת חתולים (החתולייה) הינה עמותה שיקומית למען חתולי קהילה חולים/פצועים. אנו מלווים אותם מתהליך השיקום ועד מציאת בית חם.

מטרת העמותה היא הפיכת בית המחסה למרכז שיקום לחתולים בסכנת חיים, אם מטעמים פיזיולוגיים ואם מטעמים אחרים, ובכלל זה, גורים נטושים וחתולים שנזקקים לטיפול רפואי תקופתי או כרוני. כמו כן עוסקת העמותה במציאת בתים לחתולים ברי אימוץ, ושיקום חתולים במטרה לאקלמם בחזרה בקהילה בפינות האכלה, עם תום הטיפול הרפואי.

מייל haderacatsafehouse@gmail.com

בקרו בעמוד הפייסבוק של בית להצלת חתולים

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים הוקמה בשנת 1983 במטרה להביא להפסקה המוחלטת של ניצולם של בעלי החיים בתעשיות הניסויים בישראל.

טלפון 050-7682693

מייל: isav@isav.org.il

לוגו העמותה למען מדע מוסרי

מאז שנת 2000 אנחנו פועלים לצימצום הניסויים בבעלי חיים בישראל, למניעת ניסויים מיותרים ולצימצום הפגיעה בבעלי החיים. אנו נאבקים להשלטת נורמות של מינהל תקין וציות לחוק בתחום הניסויים, להגברת אכיפת החוק והפיקוח ולחשיפת המידע אודות הניסויים לציבור. בנוסף אנו נאבקים להחליף את השימוש בבעלי חיים בחלופות מוכרות ומקובלות, כמתחייב בחוק. העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות, והיא מקבלת מדי שנה אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות

מייל: madamusari@gmail.com

בקרו בעמוד הפייסבוק של העמותה למען מדע מוסרי

לוגו חי משק

חי-משק נוסדה ב-1995 על ידי אבי פנקס וד”ר גדי גבריהו על מנת לקדם פרקטיקות שיביאו לשיפור משמעותי ברווחתן של חיות המשק בישראל באמצעות מחקר, פעילות מול הממשלה, הובלת פעילויות חינוכיות בבתי ספר, העלאת המודעות הציבורית לסבלן של חיות המשק ופיתוח וקידום שיטות גידול אלטרנטיביות

מייל: info@hai-meshek.org.il

בקרו בעמוד הפייסבוק של  חי משק

bottom of page