top of page

עמותת נח
 
ארגון למען בעלי חיים

לוגו עמותת נח

אנחנו מאמינים כי נדרש שומר סף חזק שמגן משפטית על בעלי החיים, מייצג ומשמיע את קולם במשטרה, במשרדי הממשלה וברשויות מקומיות.
לבעלי החיים מגיע לחיות ללא סבל וללא התעללות, ולאנשים שמטפלים בבעלי החיים יש זכות יסוד לביטחון אישי.

אנחנו כאן כדי לנהל מאבקים נגד מחדלי המשטרה באכיפת חוק צער בעלי חיים ונגד מדיניות ענישה מקלה של מתעללים במערכת המשפט.

אנחנו מאמינים כי אזרחים אוהבי בעלי החיים הם סוכני השינוי ושיתפים למאבקים שלנו עבור עתיד טוב יותר, חומל ובטוח לעם ישראל על שתיים ועל ארבע.
אנחנו כאן כדי להפיץ ידע, כלים ודרכי פעולה על מנת להכריח רשויות המדינה לאכוף חוקים להגנת בעל החיים. יחד נהפוך את החזון למצאות ונביא שינוי מהותי ומטיב ביחס כלפי בעלי החיים במדינת ישראל.
ארגון נח הינו עמותה רשומה ללא מטרות רווח ובעלת אישור ניהול תקין. ארגון נח מהווה 'ארגון למען בעלי חיים' כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים והינו בעל מעמד סטטוטורי לאכוף את החוק, ומוסמך להגיש קובלנות פליליות (כתבי אישום פליליים) במקום המדינה כנגד העוברים על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד - 1994 ועל תקנות צער בעלי חיים וכן להגיש בקשות לשם קבלת צווי מניעה כנגד המפרים את החוק וכן תביעות כספיות.

ארגון נח משמש פה לבעלי חיים שקופים שאין להם קול, על מנת למנוע מהם סבל ולהגן עליהם מהתעללות.
ארגון נח מקדם הסברה לידיעת חוקים ופסיקה בנושא הגנת בעלי חיים והתמודדות עם הרשויות במקרים של אי אכיפת החוק.
לעמותת נח אין עובדים בשכר ואין משרדים. כל שקל שנתרם - מופנה ישירות לפעילות למען החיות.

Bird Silhouettes
תרומות

לפרטים ותרומות לחצו כאן 

אני מסכים/ה למסור את כתובת הדוא"ל שלי לעמותת נח, ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את כתובת הדוא"ל שלי לעמותה וכי עם קבלת כל דבר דואר באפשרותי להסיר את פרטיי מרשימת הדיוור.  
אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל ישמשו למשלוח דיוור ישיר על ידי העמותה- מידע ו/או דברי פרסומת בדוא"ל (בעברית) מאגר מידע מספר 81462.

תודה על פנייתך

דואר אלקטרוני

כתובת: 
ת.ד. 3746, רחובות 76383, ישראל

bottom of page