top of page

לבעלי החיים יש זכות לחיות ללא סבל וללא התעללות, ולאנשים שמטפלים בבעלי החיים יש זכות יסוד לביטחון אישי.

logo_02 שקוף.png

עמותת נח
 ארגון למען בעלי חיים

מי אנחנו

ארגון נח הינו עמותה רשומה ללא מטרות רווח ובעלת אישור ניהול תקין. ארגון נח מהווה 'ארגון למען בעלי חיים' כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים והינו בעל מעמד סטטוטורי לאכוף את החוק, ומוסמך להגיש קובלנות פליליות (כתבי אישום פליליים) במקום המדינה כנגד העוברים על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד - 1994 ועל תקנות צער בעלי חיים וכן להגיש בקשות לשם קבלת צווי מניעה כנגד המפרים את החוק וכן תביעות כספיות.

ארגון נח משמש פה לבעלי חיים שקופים שאין להם קול, על מנת למנוע מהם סבל ולהגן עליהם מהתעללות. לעמותת נח אין עובדים בשכר ואין משרדים. כל שקל שנתרם - מופנה ישירות לפעילות למען החיות.

Bird Silhouettes

לעמותת נח יש אישור לפי סעיף 46 למס הכנסה

אני מסכים/ה למסור את כתובת הדוא"ל שלי לעמותת נח, ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את כתובת הדוא"ל שלי לעמותה וכי עם קבלת כל דבר דואר באפשרותי להסיר את פרטיי מרשימת הדיוור.  
אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל ישמשו למשלוח דיוור ישיר על ידי העמותה- מידע ו/או דברי פרסומת בדוא"ל (בעברית) מאגר מידע מספר 81462.

תודה על פנייתך

דואר אלקטרוני

כתובת למשלוח דואר: 
ת.ד. 3746, רחובות 76383, ישראל

bottom of page