top of page

בעלי חיים במשבר הקורונה

קיבלתם קנס כשהאכלתם חתולים במרחק מעל 1000 מטר מביתכם, או כשהסעתם חיה לטיפול וטרינרי?

נעשה את כל מה שביכולתינו כדי לייעץ או לסייע. לפרטים נוספים ולמילוי טופס מקוון היכנסו לקישור כאן

😺 הודעה חשובה למאכילות ומאכילי חתולים 😺
ארגון נח מרכז רשימות של נקודות האכלה ברחבי הארץ וזאת על מנת לתת מענה לחתולים שנשארו ללא מזון בתקופת משבר הקורונה. אם יש לך פינות האכלה באחריותך – אנא מלאו את הטופס
https://forms.gle/MS5dwzAVMJnSnN6Q9

המידע לצורך איסוף נתונים בלבד (כדי שבמקרה הצורך ניתן יהיה לסייע בימי הסגר). המידע יישמר חסוי ולא יפורסם או יועבר לגורם כלשהו ללא אישורך.
לכל שאלה ניתן לפנות במייל  catfeeders2@gmail.com
תודה מראש על שיתוף הפעולה – ביחד נעניק מזון ומרפא לכל חתול רעב בישראל❣️

העמדה הכללית של כלל ארגוני הבריאות בעולם נכון להיום הינה כי אין כל עדות לכך שבעלי החיים , ובמיוחד חתולים וכלבים, יכולים להפיץ את נגיף ה- SARS-COV-2 , או להיות בעלי תפקיד אפידמיולוגי כלשהו בהפצת מחלת הקורונה לבני האדם. משום כך אין כל הצדקה למנוע תנועת בעלי חיים, לנטוש חתולים וכלבים, ולנקוט בצעדים כלשהם כלפי בעלי החיים באשר ה ם העלולים לפגוע ברווחת בעלי החיים עצמם.

Dog Collar

המשרד להגנת הסביבה מזהיר את הרשויות והציבור מפעולות חיטוי מופרזות במרחב הציבורי

מידע לאנשים מטפלים ומאכילים חתולי קהילה במשבר הקורונה

חתולי הקהילה תלויים באופן קריטי בטיפול שניתן להם על ידי המתנדבים, בפינות האכלה קבועות. מניעת פעילות זו משמעה גזירת דינם של בעלי חיים רבים לסבל, רעב ומחלות, ביניהם גורים, זקנים וחולים במחלות כרוניות. פעילות זו מעוגנת בין היתר בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994, בפסיקה ענפה של בתי המשפט, כולל בית המשפט העליון, ובהנחיות משרדי החקלאות והגנת הסביבה. בחקיקת החירום נקבעו החרגות רבות שנועדו לשמור על המשך שגרת הטיפול בבעלי חיים שבאחריות האדם בכלביות, פינות חי, פינות ליטוף, משקים ועוד. לכן המליצו האחראיות על הגנת בעלי חיים במשרדי החקלאות והגנת הסביבה לאפשר תנועת מאכילי חתולים וכניסתם למקומות בהם יש ריכוזים של חתולים מואכלים.

 הנחיות לסגר השלישי 2020 - 2021

שימו לב לתאריכי המסמכים
הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, מאת מנכ"ל משרד החקלאות, 8.1.21, לחצו כאן
 הנחיות לסגר פסח 2020
שימו לב לתאריכי המסמכים
Cat and Food

מכתב מנכ"ל משרד החקלאות בנושא תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש)

- עדכון מס' 5, מיום 7.4.20

הקישור לספריה של מסמכים משפטיים ומקצועיים

בנושא משבר קורונה ובעלי חיים

bottom of page