top of page

פסקי דין אזרחים בנושאים של הגנה על בעלי החיים

צו מניעה קבוע נגד דוד חננאל תושב טבריה(1).png

25445-02-23 ארגון נח התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים נ' דוד חננאל - בית משפט השלום עפולה, 21 לפברואר 2024
ארגון נח תבע את דוד חננאל היות והאחרון לכד וסילק חתולים ממקום מחייתם הקבוע והעלים אותם. בעקבות התביעה הגיעו הצדדים לפשרה האוסרת על הנתבע להחזיק מלכודות מכל סוג, לרבות מלכודות מאולתרות, וללכוד חתולים באופן גורף. לפשרה ניתן תוקף של פסק דין.

IMG-20240204-WA0015_edited.png

החתולים שנלכדו ונזרקו מהמקום

27159-02-24 ארגון נח התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים נ' מאיר שבו ואחרים - בית משפט השלום פתח תקווה, 18 לאפריל 2024

ארגון נח תבע את מאיר שבו והעובדים שלו משה אברמזון ונסים נחמדי. הוגשה נגדם בקשה לצו מניעה לפי חוק צער בעלי חיים לבית המשפט. בעקבות התביעה הגיעו הצדדים לפשרה האוסרת על הנתבעים להחזיק מלכודות מכל סוג, לרבות מלכודות מאולתרות, וללכוד חתולים. כמו כן, חויב מאיר שבו למסור את המלכודת בה החזיק, לעמותת נח. לפשרה ניתן תוקף של פסק דין.

46918-03-23 ארגון נח התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים ואילת אנימלס נ' נדב חשמונאי - בית משפט השלום באילת, 15 לנובמבר 2023
ארגון נח ואילת אנימלס תבעו את נדב חשמונאי, אשר עובד כלוכד תחת השם המסחרי 'לוכד עם חמלה', בחשד כי האחרון לכד וסילק חתולים ממקום מחייתם הקבוע והעלים אותם. בעקבות התביעה הגיעו הצדדים לפשרה לפיה הנתבע רשאי ללכוד חתולים למטרת עיקור סירוס והשבתם למקומם בלבד, זאת לאחר קבלת אישורו של הווטרינר העירוני הרלוונטי בלבד. לפשרה ניתן תוקף של פסק דין.

43217-07-23 ארגון נח התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים נ' ניצן דקל - בית משפט השלום נתניה, 13 לפברואר 2024
ארגון נח תבע את
ניצן דקל, היות והאחרון פעל לסלק באופן קבוע מזון ומים לחתולים ברחובות העיר נתניה, ואף נהג לשאוב את המזון לחתולים באמצעות שואב אבק קטן ולסלק אותו. בעקבות התביעה הגיעו הצדדים לפשרה האוסרת על הנתבע לגעת במזון ומים לחתולים, לפשרה ניתן תוקף של פסק דין. במידה ויפר הנתבע את הפשרה ישלם לתובעת 10,000 שקלים
feed cats.png
חתול בכלוב
ב"ל 12936-10-18 יוסף קליפה נ' המוסד לביטוח לאומיבית הדין האזורי לעבודה באר שבע, 17 ינואר 2021.
מנהל אתר רמת חובב בחברת חשמל דרש מהעובד ללכוד חתולים ולהגלות אותם למקום מרוחק בגלל שהם היו נכנסים למבנה.
העובד סירב מספר רב של פעמים ועמד על כך שזו עבירה פלילית והוא לא מוכן לקחת חלק בה.
הלחץ של הדרישות החוזרות והנשנות מצד המנהל לשתף פעולה עם הקבלן שהיה אמור לבצע את הלכידה גרם לעובד ללקות בהתקף לב. 
בית המשפט מינה מומחה כדי לבדוק את הקשר הסיבתי בין התקף הלב לבין הלחץ הנפשי של העובד שסירב לבצע עבירה על החוק.
בית המשפט הכיר בהתקף הלב של העובד כתאונת העבודה.
bottom of page