top of page
7.png

עזרו לנו להמשיך לעשות שינוי למען  בעלי החיים!

עמותת נח מופעלת על ידי מתנדבים, ללא עובדים בשכר וללא משרדים.

כל שקל שנתרם הולך ישירות לפעילות העמותה להגברת אכיפת חוק צער בעלי חיים, החמרת הענישה נגד מתעללים ולקידום חינוך לחמלה.

ביט.png

תרומה בהעברה בנקאית:


נח התאחדות ישראלית,

מספר חשבון 278876, סניף 278, בנק יהב
 

תרומה דרך אתר "ישראל תורמת"

לעמותת נח יש אישור לפי סעיף 46 למס הכנסה

bottom of page